3. DARBI SAISTĪTI AR SISTĒNAS TEHNISKO APKALPOŠANU.

GARANTIJAS TEHNISKĀ APKOPE - KO SIA “DIALOGS S” IZPILDA GARANTIJAS LAIKĀ
KAS VAR NOTIKT - Abonenti nepareizi izmanto sistēmu, ļaundari pārbauda tās izturību,notiek ierīces pieslīpēšanās.
KO SIA “DIALOGS S” IZPILDA GARANTIJAS LAIKĀ - Tiek novērsti visi iespējamie defekti, radušies bojājumi, abonenti tiek apmācīti.
TEHNISKĀ APKOPE - KO SIA “DIALOGS S” IZPILDA TEHNISKĀS APKOPES ABONENTIEM IZSAUKUMA GADĪJUMĀ BEZ PAPILDUS MAKSAS
KAS VAR NOTIKT - Slikts izsaukuma bloka ārējais izskats. Nobružājumi, skrambas, iespiedumi priekšējā panelī; nodiluši taustiņi; sasists, sadedzināts stikls utt.
Defekti tiek novērsti pilnā apjomā profilaktiskās apskates procesā vai arī pec izsaukuma.
KAS VAR NOTIKT - Vadu pārrāvumi dzīvokļos; abonenta ierīču bojājumi. Radušies dzīvokļa remonta laikā, patvaļīgi pārvietojot klausules, mājdzīvniekiem pārgraužot vadus, bērniem izraujot vadus utt.
Pārrāvumu novēršana, abonenta ierīču remonts un pareiza pieslēgšana. Klausules pārvietošana citā vietā un nomaiņa pret jaunu notiek par atsevišķu maksu.
KAS VAR NOTIKT - Starpstāvu savienojumu pārrāvumi, kas radušies, ievelkot kabeļu televīziju, internetu, telefona līnijas.
Pārrāvumu novēršana un sistēmas pārbaude.
KAS VAR NOTIKT - Traucējumi mehāniskās slēdzenes, cilindra vai elektriskās slēdzenes darbā.
Profilakse, izstrādājumu ieeļļošana, nodilušo detaļu nomaiņa, remonts. Bojātas slēdzenes un cilindrus maiņa.
KAS VAR NOTIKT - Tīkla vadu pārgriešana vai koda atslēgšana; nepareiza pieslēgšanās 220v tīklam.
Tīkla vadu pieslēgšana notiek nepieciešamības gadījumā elektriķa klātbūtnē.
KAS VAR NOTIKT - Drošinātāju pārdegšana elektronikas blokā tīkla pārrāvuma, fāzu pārslēgšanas, negaisa u.c. rezultātā.
Drošinātāju nomaiņa.
KAS VAR NOTIKT - Aizvēršanas mehānisma (aizvērēja) izregulēšanās. Notiek smēreļļas sabiezēšanas (ziema/ vasara) vai nepareizas ekspluatācijas rezultātā.
Notiek aizvērēja regulēšana un eļļas iepildināšana
KAS VAR NOTIKT - Nepieciešama koda nomaiņa vai koda atslēgšana/pieslēgšana.
Notiek pēc izsaukuma. Pasūtītājam savlaicīgi jābrīdina iedzīvotāji par koda nomaiņu.
KAS VAR NOTIKT - Iekšēju bojājumu vai ārējas iedarbības rezultātā nedarbojas elektronika.
Elektronikas remonts, nodilušo taustiņu, bojāto dinamisko skaļruņu nomaiņa, mikrofonu tīrīšana utt.
KAS VAR NOTIKT - Durvju nomaiņa; remonts kāpņu telpā.
Izsaukumu bloka, elektronikas bloka un elektriskās slēdzenes atslēgšana/ pieslēgšana.
KAS VAR NOTIKT - Durvju parametru izmaiņas tām sabriestot, sakarstot saulē (met.), nošķiebjoties eņģēm, sašķiebjoties utt.
Remonts notiek tad,ja ir reāla iespēja novērst trūkumus. Pārējos gadījumos remonts jāveic durvju izgatavotājiem.
KAS VAR NOTIKT - Vandālisms.
Notiek remonts un iekārtas atjaunošana.Gadījumā,ja vandālisms sistemātiski atkārtojas, par remontu jāmaksā papildus. Jautājums jārisina tiesībsargājošām institūcijām.
KAS VAR NOTIKT - Ierīces nozagšana.
Tiek izmantoti speciāli stiprinājumi un pretnozagšanas aizsardzības līdzekļi. Ja ir noslēgts līgums par tehnisko apkopi un ja bojājumu gadījumā izsaukumi ir notikuši savlaicīgi, kods ir zināms tikai abonentiem un nepiederošām personām nav iespējams iekļūt iekšā, ierīces nozagšana ir pilnīgi izņēmuma gadījums. Jautājums par atjaunošanu tiek risināts katrā gadījumā atsevišķi.

KODA ATSLĒGAS, SARUNU IEKĀRTAS, AUDIO UN VIDEO DOMOFONI, PROXIMITY -UZSTĀDĪŠANA, APKALPOŠANA, REMONTS