2. KĀPĒC TEHNISKĀ APKALPOŠĀNA IR LABĀKA PAR REMONTIEM


  • Netiek piešķirta garantija veiktajiem remonta darbiem un jau nākamajā dienā sistēma var nedarboties citu iemesļu dēļ.
  • Remonts tiek veikts tikai pēc tam, kad ir apkalpoti mūsu klienti ar kuriem ir noslēgti tehniskās apkalpošanas līgumi, ņemot to vērā sistēma var nedarboties vairākas dienas vai pat nedēļas.
  • Netiek veikti profilakses darbi, kuri iekļauj iespējamo bojāšanas cēloņu novēršanu.
  • Netiek veikti sistemātiskie sezonas darbi ( slēdzeņu eļļošana, durvju aizvēršanas sistēmu regulēšana).
  • Vandālisms vienmēr tiek pilnā apjomā apmaksāts no klienta kabatas.
  • Ekonomijas dēļ, netiek veikta sistemātiska kodu maiņa, kas veicina svešinieku iekļūšanu Jums piederošās telpās.
  • Remonta darbi tiek veikti tikai ar priekšapmaksu.
  • Tehniskās apkalpošanas izmaksas, pēdējo 5 gadu laikā kāpušās tikai par 20% pretēji vienreizēja remonta cenas par 120%.
  • Tādējādi, dažu pārvaldnieku velmes ekonomēt naudu, noved pie: bojātas aparatūras, remontdarbu veikšanas ievilcināšanas, īrnieku sūdzībām, sistēmas pilnīgai bojāšanai un protams daudz lielākiem naudas līdzekļu izdevumiem.
  • Domofoni, kodu atslēgas, sarunu iekārtas ir sabiedriski izmantojamas iekārtas, kurām ir obligāti nepieciešama tehniskā apkalpošana SIA Dialogs S.

KODA ATSLĒGAS, SARUNU IEKĀRTAS, AUDIO UN VIDEO DOMOFONI, PROXIMITY -UZSTĀDĪŠANA, APKALPOŠANA, REMONTS