1. KLIENTU UN PASŪTĪTĀJU ATSAUKSMES.


Atsauksme par sadarbību ar SIA „Dialogs S”.

SIA „Dialogs S” apkalpo kodu atslēgas un durvju aizvērējus RP SIA „Zemgale” daļā apsaimniekojamo māju kopš 2006. gada.
Apkalpošana notiek uz ēku iedzīvotāju iesnieguma pamata. SIA „Dialogs S” veic regulāras kodu atslēgu un aizvērēju apskates, līgumā paredzētos darbus parasti veic bez pieteikumiem.Viņu darbinieki durvju aizverējos iepilda jaunu eļļu, tā paildzinot aizvērēju darbības ilgumu. Ja ir iedzīvotāju pieteikums, ši sabiedrība atjauno kodu atslēgu darbību diennakts laikā. Vandalisma un ļaunprātīgas rīcības rezultātā radušos bojājumu novēršana ir atsevišķi jāapmaksā. No tā laika, kad šī SIA apkalpo ēkas, no iedzīvotājiem nav saņemta neviena sūdzība par tās darbu. Esam dzirdējuši tikai pateicības. Maksu par kodu atslēgu apkalpošanu iedzīvotājiem ieslēdzam ikmēneša komunālo maksājumu veidlapās. Firmai „Dialogs S” apmaksu veicam no iedzīvotāju maksājumiem par šo pakalpojumu.
RP SIA „Zemgale” finanšu direktore E.Cinkuss
Rīga 25.11.2008.

A T S A U K S M E.
Наше сотрудничество c фирмой „Dialogs S” началось с 1994 года. На протяжении 14 лет разногласия не возникали, т.к. все работы, связанные с монтажом кодовых замков и их техническим обслуживанием, исполнялись профессионально и добросовестно.
Мы благодарны сотрудникам фирмы „Dialogs S” за длительную и успешную совместную работу.
DzĪKS „Ziepniekkalns”
valdes priekšsēdētāja Galina Saveljeva
Rīga 2008. gada 04 decembrī

A T S A U K S M E.
Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Imanta” noslēgusi sadarbības līgumu ar SIA „Dialogs S” 1993 gadā par koda atslēgu uzstādīšanu un apkalpošanu. Visās mājās, kuras apsaimnieko DzĪKS „Imanta”, uzliktas metāla durvis ar „Dialogs S” koda atslēgam.
Kopējā sadarbībā, kas ilgst vairākus gadus, atrasta savstarpējā sapratne par mūsu iedzīvotāju prasībām:
mūsu kāpņu telpas ir tīras, siltas, svešs cilvēks bez vajadzības netiek iekšā. SIA „Dialogas S” savlaicīgi veic koda atslēgu un ārējo durvju remontu, darbnieki ir atsaucīgi, zinoši un jebkurā situācijā saprotoši izturas pret mūsu problēmām.
Ceram arī uz turpmāko sadarbību.
DzĪKS „Imanta” valdes priekšsēdētāja L.Karaseva


KODA ATSLĒGAS, SARUNU IEKĀRTAS, AUDIO UN VIDEO DOMOFONI, PROXIMITY -UZSTĀDĪŠANA, APKALPOŠANA, REMONTS