MONTĀŽA


по-русски

Pieprasījums - zvaniet 67517326, 67379805, 25901495, 22153132,  sūtiet pieprasījumu pa e-pastu dialogss@apollo.lv. Jābūt precīzai adresei, kontaktpersonai, tālrunim, faksam, e-pastam.
Cenu piedāvājums – tiek sastādīta aptuvena kalkulācija un nosūtīta pa faksu vai e-pastu.

Apskate – meistars tiekas ar pasūtītāju, apskata objektu, durvis un precizē uzdevumu.Projektēšana - līdz 2 darbdienām projekta izstrāde un sagatavošanās montāžai, tiek precizēta kalkulācija un nosūtīta  pa faksu vai e-pastu.
Piegāde – dažos gadījumos, nepieciešamo  iekārtu trūkuma dēļ piegādes termiņi līdz 4 nedēļām. 

Līgums - saskaņošana, dokumentu noformēšana (līgums, avansa rēķins, piemaksas rēķins, pieņemšanas-nodošanas akts), līguma noslēgšana.   
Pasūtītāja avansa samaksa – parasti avanss 60%.

Objekta montāža – veic noteiktajos termiņos, ievērojot  pasūtītāja vēlmes.
Nodošana-pieņemšana - objekta nodošana-pieņemšana pasūtītājam, akta parakstīšana.
Pasūtītāja piemaksas rēķina samaksa – veicama līgumā norādītajos termiņos.
Garantija – sākas pēc objekta nodošanas, garantijas laiks noteikts līgumā.
Garantijas laiki uz iekšējiem iekārtu defektiem un uz sistēmas garantijas apkalpošanu var ievērojami atšķirties (sabiedriskās lietošanas priekšmets).


KODA ATSLĒGAS, SARUNU IEKĀRTAS, AUDIO UN VIDEO DOMOFONI, PROXIMITY -UZSTĀDĪŠANA, APKALPOŠANA, REMONTS